Featured

First blog post

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Advertisements

सहयोग गरने बानीको विकास हामी बाटै गरौ ?

समाजप्रति उत्तरदायी भएर निस्वार्थ भावले गरिने कार्य नै समाजसेवा हो । समाजसेवा गर्नेले कहिल्यै फलको आशा गर्दैनन,यदि त्यसो गरियो भने त्यो समाजसेवा हुनै सक्दैन । यस्तै समाजसेवाको एउटा गतिलो उदाहरण बन्दै गएको छसहयोग गरने बानीको विकास हामी बाटै गरौ ?

सहयोग गरने बानीको विकास हामी बाटै गरौ ?

समाजप्रति उत्तरदायी भएर निस्वार्थ भावले गरिने कार्य नै समाजसेवा हो । समाजसेवा गर्नेले कहिल्यै फलको आशा गर्दैनन,यदि त्यसो गरियो भने त्यो समाजसेवा हुनै सक्दैन । यस्तै समाजसेवाको एउटा गतिलो उदाहरण बन्दै गएको छसहयोग गरने बानीको विकास हामी बाटै गरौ ?